Ekspedisjon

Åpningstid: kl 0800 til 1530.

 

Telefon sentralbord: 74 17 49 00
E-post postmottak: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no

 

Skolens ekspedisjon ligger ved kantina, der får du råd og hjelp hvis du har spørsmål ang.buss og togkort, elevbevis, skysstilskudd, lån- og stipend osv. 

 

Sist oppdatert 18.06.2018