Ekspedisjon

Åpningstid: kl 0800 til 1530.

 
Skolens telefonnr.: 74 17 49 00

E-post postmottak: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no 

Skolens ekspedisjon ligger ved kantina, der får du råd og hjelp hvis du har spørsmål om skoleskyss, elevbevis (Pocket ID), lån- og stipend(Lånekassen) osv. 

 

Sist oppdatert 29.10.2019