Fravær

Oversikt over reglene for fravær i videregående skole

I lovverket finner du om fraværsgrensen i Forskrift til opplæringslova § 3-3, siste ledd:

  • "I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget.  <…>"

Du kan også lese om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Fravær i videregående skole.

Her kan du lese informasjonsskrivet fra Trøndelag fylkeskommune:

Sist oppdatert 10.04.2018