Handlingsplan mot rus

Levanger videregående skole skal arbeide aktivt for å bekjempe rusmisbruk. Fra den dagen elevene møter Levanger videregående skole, skal det være tydelig hvilken holdning skolen har til rus.

Alle skolens ansatte skal bidra til påvirke elevenes holdninger til rusmidler gjennom kunnskap, fellesskap og kommunikasjon. Vårt mål er at eleven blir godt rustet til å treffe kloke valg.

Rusplan - Levanger VGS

Sist oppdatert 13.08.2022