Fratrekk fravær

Fratrekk fravær.png

Søknadsfrist 1. mai for eventuelt fratrekk av fravær i henhold til Forskrift til Opplæringslova § 3-45.

Elever som har rett til fratrekk av fravær søker i InSchool.

Søknadsfrist 1. mai.

Fravær du kan ha rett til fratrekk på, finner du i Forskift til opplæringslova § 3-45.

For inntil 10 skoledager sammenlagt, kan elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålY/kompetansebevis. Det må dokumenteres at fraværet skyldes:

  1. Helse- og velferdsgrunner
  2. Arbeids som tillitsvalgt
  3. Polistisk arbeid
  4. Hjelpearbeid
  5. Lovpålagt møte
  6. Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lærer må, uavhengig av fraværsgrensen, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi karakter.