Oppfølgingstjenesten

veiskille.jpg

Ingen skoleplass? Sluttet på skolen? Sluttet som lærling? Arbeidsledig? Venteår?

Kanskje har du rett til hjelp fra oppfølgingstjenesten dersom du:

  • ikke søker videregående skole eller læreplass
  • ikke tar imot skole- eller læreplass
  • ikke er i varig arbeid
  • slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret

Kontakt leder ved elevtjenesten Anne Sølberg Engstrøm  og rådgver Kjetil Johnsen i oppfølgingstjenesten.

Sist oppdatert 17.06.2022