Skolehelsetjenesten

helse-frukt_nett.jpg

Helsesykepleier – samtalepart i skoletida

Helsesykepleier er til stede på skolen:

Tirsdager: 09.00-14.00; Guri, tlf. 478 52 320
Torsdager: 09.00-14.00; Linda, tlf. 919 14 761

Her kan elever få svar på det meste som angår helserelaterte temaer. Dette kan være: Prevensjon, rus, graviditet, kjønnssykdommer, mobbing, mistrivsel, spørsmål angående psykisk helse.

Helsesykepleier er en samtalepart som det er enkelt å komme i kontakt med. Her er timebestilling organisert ved at ledige timer markedsføres på postit-lapper på døra. Ta en lapp, og du har time.

Helsesykepleier tilbyr ikke samtale eller konsultasjoner via mobil. Slike henvendelser går bare på avtalebestilling. Årsaken er at henvendelser løses best ved samtale ansikt til ansikt. Telefonhenvendelser og sms besvares i arbeidstida.

I tillegg til å være en samtalepart som kan gi råd og veiledning, kan også helsesykepleier bistå ved vaksinering og veilede videre inn i systemet mot lege, psykolog, fysioterapeut eller andre tilbud.

Sist oppdatert 12.08.2022