Besøk av Stolt håndverker

2024_02_07 - Stolt håndverker.jpg
Bilde: stolthandverker.no

Vi hadde før jul besøk av Stolt håndverker, som er nettportalen for ungdom, lærlinger og andre som er interessert i yrkesfag.

Stolt håndverkers visjon er å veilede, inspirere, informere og hjelpe ungdom til å velge yrkesfag fremfor andre utdanningsløp som hver på sin måte forsøker å fremstå som mer attraktive valg for de unge.

I fobindelse med besøket har Stolt håndverker publisert to flotte artikler med elevintervjuer og bilder fra vg2 Elenergi ved programområdet Elektro og datateknologi. Elevene du møter er Victoria Grandetrø, Isak Søtvik Johansen og Håkon Dahl i tillegg til fagleder Audun Bjørnås.

Du kan lese artiklene Lærlingplassen kan du sikre deg selv og Alt du trenger til et kjøkken!Stolt håndverkers nettside.

Det er også vel verdt å legge merke til at Stolt håndverker poengterer at Meldal videregående skole i Orkland har ingen mangel på utplasseringsplasser. Slik sett er de nærmest unike her i landet. Dét er en god attest å få!