Valg av elevrepresentanter

2023_09_18 - Valg elevrepresentanter.jpg
Foto: Headway / Unsplash

Tirsdag 12. september gjennomførte elevene valg av representanter til de ulike tillitsvervene ved skolen.

Theodor Meland Brevik i 1BA ble valgt til hovedverneombud blant elevene. Theodor blir med det medlem i arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget.

Johan Samuel Nergaard i 1ELB ble valgt til verneombud for EL/HO-teamet.

Bastian Skjeldnes i 2TØ ble valgt til leder i elevrådet. Bastian blir i tillegg medlem i skolemiljøutvalget og felles skoleutvalg for Meldal og Orkdal videregående skoler.

Ola Egil Kvålsvoll i 2DE ble valgt til nestleder i elevrådet, og blir også medlem i skolemiljøutvalget og felles skoleutvalg for Meldal og Orkdal videregående skoler.