Ungdata-undersøkelsen

logo-ungdata.gif

Ungdata er en spørreundersøkelse til elever som går på videregående skole. Den gjennomføres over hele landet. Undersøkelsen handler om hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden.

Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. 

Her finner du mer informasjon om undersøkelsen:

Sist oppdatert 28.02.2024