Rådgivertjeneste

Notater

Vi har åpen dør - kom innom for en hyggelig prat!

Skolen har tre rådgivere i delstillinger. Kontortida er slått opp på kontordøra. Du kan kontakte oss på mobil eller via Elevhjelpa.no. På Follo er du ikke bundet av klassefordelingen mellom rådgiverne. Hvis den ene av rådgiverne ikke er tilstede, eller du av personlige årsaker foretrekker å gå til den andre, er det i orden.

Vi  kan hjelpe deg dersom du har personlige, sosiale eller faglige vansker som kan ha  betydning for skolearbeidet og trivselen din på skolen.

Dersom det er behov for videre hjelp, kan vi formidle kontakt med andre instanser, både i og utenfor skolen. Vi samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjensten.

Husk at det er lettere å løse problemer i utgangspunktet enn å vente for lenge med å søke hjelp Ingen tiltak blir satt i verk uten at du er enig. Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om deg.

Rådgiver har ansvaret for karriereveiledningen på skolen. Vi skal i samarbeid med andre på skolen sørge for at elevene får informasjon om utdanning, yrke – og arbeidsmarked.
Vi hjelper også til med fagvalg og gir informasjon om opptakskrav og poengberegning til høyere utdanning.

Alle elever kan bestille time til individuelle samtaler.

Vi har åpen dør - kom innom for en hyggelig prat!


 +47 975 32 324


+47 74177431


+47 905 63 355

 

Sist oppdatert 10.08.2023