Driftsavdeling

Verktøykasse

Vi i driftsavdelingen har ansvar for de tekniske anlegg ved skolen, og samarbeider med fylkeskommunen om vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

Vi er også en serviceavdeling for skolens ansatte og elever.

Driftsleder:  
913 32 957 

Vaktmester:  
900 61 605

Sist oppdatert 23.04.2018