Driftsavdeling

Verktøykasse

Vi i driftsavdelingen har ansvar for de tekniske anlegg ved skolen, og samarbeider med fylkeskommunen om vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

Vi er også en serviceavdeling for skolens ansatte og elever.

Driftsleder:  
913 32 957 

 

Sist oppdatert 29.01.2021