Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1.
  februar).

  Her møter du mange av fagene du kjenner fra ungdomsskolen og noen nye.
  Dette første året får du god anledning til å finne ut hvilke fag du trives med.
  Videregående trinn 1 gir grunnlag for opptak til videregående trinn 2 (Vg2).

  Fremmedspråk:

  Tysk:
  Vi tilbyr Tysk på to nivå – tysk I og tysk II. Vi tilbyr nivå II for de som har hatt tysk på ungdomskolen (fortsetter på VG2), og nivå I for de som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen (fortsetter på VG2). Du kan også velge tysk III (for de som har hatt fransk II på VG1 og VG2) som programfag gjennom nettskolen i Trøndelag fylkeskommune, og dermed ha Tysk som ett av faga i eget programområde.

  Spansk:
  Vi tilbyr spansk nivå II for de som har hatt spansk på ungdomskolen (fortsetter på VG2) Du kan også velge spansk III (for de som har hatt spansk II på VG1 og VG2) som programfag gjennom nettskolen i Trøndelag fylkeskommune, og dermed ha Spansk som ett av faga i eget programområde.

  Fransk:
  Vi tilbyr fransk nivå I / fransk nivå I+II for de som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen (fortsetter på VG2 og VG3).

  Matematikk:
  Du kan velge mellom 2 varianter av obligatorisk matematikk på Vg1, en teoretisk (matematikk 1T) og en praktisk (matematikk 1P). Du vil få veiledning om valg av matematikkvariant i inntaksbrevet og ved skolestart.

 • Andre år

  Vg2 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg1 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 2 er 12 uketimer obligatoriske fellesfag. I matematikk kan du velge om du vil lese fellesfaget matematikk 2P med 3 uketimer, eller om du vil velge ett av programfagene matematikk R1 eller S1 med 5 uketimer.

  Resten av fagene er tre programfag med 5 uketimer hver. Dette er fag du velger å fordype deg i. Det er nå du velger om du vil fordype deg i programområde realfag, eller programområde språk, samfunnsfag og økonomi. To av fagene du velger må være fra ett av programområdene, og du må fortsette med dem på vg3. Det tredje faget kan være fra det samme programområdet eller fra det andre.

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

   

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en bedrift
  etableres, drives og utvikles. Faget skal øke forståelsen for etiske og miljømessige
  konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen tar for seg ulike fagområder som
  ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i
  innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning. Vi tilbyr Entrepenørskap og Bedriftsutvikling I.

  Rettslære

  Her lærer du om lover og rettssystemet. Du blir i stand til å tolke og bruke lover både privat og i yrkeslivet og lærer mer om hvordan lovverket er sentralt i vårt demokrati. De to fagene, Rettslære 1 og 2, kan tas uavhengig av hverandre og tilbys annethvert år.

  Politikk og samfunn

  Her lærer du mer om samfunnet vårt. Du får fordype deg i mange av områdene du kjenner fra faget Samfunnsfag. Vi tilbyr tre fag som kan tas uavhengig av hverandre; Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Fagtilbudet kan varierere fra år til år.

  Psykologi

  Her lærer du om hvordan menneskets hjerne fungerer og hva som styrer våre handlinger og tanker. Faget vil gjøre at du forstår mer av de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. De to fagene, Psykologi 1 og 2, kan tas uavhengig av hverandre.

  Engelsk

  Her får du fordype deg i verdens viktigste fremmedspråk. I en verden som blir stadig mindre er gode engelskkunnskaper en forutsetning for å kommunisere både privat og i yrkeslivet. Vi tilbyr to fag, Engelsk I og Samfunnsfaglig engelsk. Samfunnsfaglig engelsk bygger på Engelsk I.

  Markedsføring og ledelse

  Her får du praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Vi tilbyr Markedsføring og ledelse I.

  Næringslivsøkonomi

  Programfaget næringslivsøkonomi skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Vi tilbyr Økonomistyring og Økonomi og ledelse annethvert år.

   

  Vg2 Realfag

  Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Orkdal videregående skole innen de programområdet realfag (undervisningstimer er uketimer).

  Programområde for realfag

  Vg2

  Vg3

  Fysikk I og II

  5

  5

  Kjemi I og II

  5

  5

  Biologi I og II

  5

  5

  Matematikk R og S

  5

  5

  Teknologi og forskningslære

  5

   

  Programmering

  3

   

   

  Fagtilbudet kan variere noe fra år til år.

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg2 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 3 er 15 uketimer obligatoriske fellesfag. Du må i tillegg velge 3 programfag som hvert er 5 uketimer. To av disse må bygge på programfagene du hadde på Vg2, og de må være fra samme programområde ("Realfag" eller "Språk samfunnsfag og økonomi"). Dersom du må ha obligatorisk fremmedspråk på vg3, kan du ikke velge et tredje programfag.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no