Chr. Thams Ressurs

Chr. Thams ressurs utvikler, formidler og gjennomfører opplæringstiltak for voksne innen både offentlig og privat sektor.

Ressurssenteret er et felles ressurssenter for Orkdal og Meldal videregående skoler. Vi har som mål å øke kompetanse i lokalsamfunnet gjennom å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov. Vi ønsker å bidra til at flest mulig får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning i nærheten av hjemstedet sitt.

Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter.

 Vi tilbyr:

  • Kurs på videregående skoles nivå
  • Forskjellige temakurs av varierende omfang (f.eks sertifiseringskurs) 

Virksomheten til Chr. Thams ressurs skal bidra til å utvikle Orkdal og Meldal videregående skoler slik at skolene blir en framtidsretta institusjon som tar vare på elevene ut fra sine forutsetninger og sørger for at elevene utdannes for arbeidslivet. 

Chr. Thams ressurs logo

Har du spørsmål?

Morten Aspås
Fagleder voksenopplæring
74 17 74 29 95 83 18 36
Therese Jensen
Konsulent og stedsansvarlig
74 17 74 56 99 55 88 69