Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Ved å begynne på VG1 helse og oppvekstfag, starter du på et yrkesløp med mange jobbmuligheter i både offentlig og privat sektor. Du skaffer deg et yrke i løpet av den videregående opplæringen. Du kan velge mellom 11 utdanninger: Helsefagarbeider (tidligere hjelpepleier/omsorgsarbeider), helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, hudpleier, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, fotterapeut, portør, aktivitør og ortopeditekniker. Alle yrkene krever at du er interessert i arbeide med mennesker, har gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe selvstendig. Utdanningene består enten av 2 år på skole og 2 års læretid, eller 3 år på skole. Du kan ta 1 år påbygging til generell studiekompetanse enten etter 2 år i skole, 3 år i skole eller etter læretiden.

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Generell beskrivelse: Utdanningsprogrammet for Helse og oppvekstfag legger vekt på å utvikle kunnskapene, ferdighetene i og forståelsen av yrkene innenfor helse- og oppvekstfag. Vg1 skal medvirke til å legge grunnlaget for yrkesforståelsen og yrkesstolthet gjennom bevisstgjøring av egne holdninger, handlinger og ferdigheter.

   
  Innenfor Helse- og oppvekstfag er det viktig at du bryr deg om og tar hensyn til andre mennesker. I denne utdanningen lærer du å gi omsorg og yte service til mennesker med ulike behov. En må kunne tilegne seg evne til god kommunikasjon og samhandling. Det er viktig å kunne samarbeide og arbeide selvstendig

  Fellesfag:

  Programfag:

  Engelsk (140 timer/år)

  Helsefremmende arbeid (197 timer/år)

  Kroppsøving (56 timer/år)

  Yrkesliv i Helse- og omsorgsfag (140 timer/år)

  Matematikk (84 timer/år)

  Kommunikasjon og samspill  (140 timer/år)

  Naturfag (56 timer/år)

  Yrkesfaglig fordypning (168 timer/år)

   

   

   

 • Andre år

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Inntakskrav: Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Generell beskrivelse: Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehjem, i hjemmebasert omsorg, på sykehus, i psykisk helsearbeid og i boliger for psykisk utviklingshemmede. Etter VG2 er det to års lønnet lærlingetid som avsluttes med en fagprøve. Etter endt utdanning vil du få autorisasjon som helsepersonell.
  Det er gode muligheter for videreutdanning.

  Hva gjør en helsefagarbeider?
  Helsefagarbeideren jobber med varierte arbeidsoppgaver innen pleie og omsorgssektoren og miljøarbeid innenfor helse og sosialtjenesten. Du samarbeider med andre yrkesgrupper innenfor helse og sosialsektoren for å oppnå en best mulig omsorg for de ulike brukergruppene.

  Hvem passer yrket for?
  Du må blant annet:

  • Være selvstendig
  • Være ansvarsbevisst og pålitelig
  • Like å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner
  • Kunne samarbeide
  • Tåle nærhet
  • Være engasjert og initiativrik
  • Være omsorgsfull

  Fellesfag:                                                      

  Programfag:

  Norsk (113 timer/år)

  Helsefremmende arbeid (197 timer/år)

   Samfunnskunnskap (84 timer/år)

  Kommunikasjon og samhandling (140 timer/år)

  Kroppsøving (56 timer/år)

  Yrkesliv i helsearbeiderfag (140 timer/år)

   

  Yrkesfaglig fordypning (253 timer/år)

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no