Idrettsfag

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Idrettsfag

  Skolen har hatt idrettsfag siden 1994. Dette er et allsidig og fleksibelt tilbud til deg som er glad i idrett, fysisk aktivitet, lek og friluftsliv. Undervisninga foregår på ulike arenaer, enten i eget anlegg, på nærliggende idrettsanlegg eller ute i marka. Flere overnattingsturer, turneringer og treningssamlinger årlig bidrar til godt samhold i og på tvers av klassene. En variert skolehverdag kombinerer fysisk utfoldelse på idrettsfag med teoretiske fag fra studiespesialisering. Etter 3 år får du generell studiekompetanse, og de aller fleste videre studier står åpne for deg.

  Vi tilbyr programfaget toppidrett i handball, fotball, langrenn og skiskyting med topputdanna lærere/trenere. Er du aktiv i flere idretter, legger vi til rette for det. For deg som ikke driver med en spesiell idrett, har vi et allsidig idrettstilbud gjennom programfaget breddeidrett.

  På VG2 etablerer vi en ungdomsbedrift som planlegger og gjennomfører en aktivitetsleir, Solaleir, for barn og unge i Orkdal kommune. Overskuddet fra Solaleir brukes til en treningsleir i inn- eller utland. 

  Anlegg
  o   Sondrehallen med eget styrke- og spinningrom
  o   Nærområdet/Folloparken/Ulvåsen
  o   Orkdalsbanken stadion
  o   Idrettsparken, Orkanger
  o   Orklahallen
  o   Knyken skisenter

   

  Samarbeidspartnere
  o   OFO, Orkanger Fysioterapi og Osteopati
  o   Norges idrettsforbund, aktivitetslederkurs
  o   Antidoping Norge
  o   Ungt entreprenørskap, ungdomsbedrift
  o   Lokale idrettslag

   

  Toppidrett langrenn og skiskyting

  Toppidrett ski har lang historie på Follo, faget ble for første gang tilbudt som valgfag på 80 – tallet. Elever fra Follo har markert seg godt både i langrenn og skiskyting, med flere medaljer i nasjonale konkurranser og internasjonal deltakelse. Til daglig bruker vi området rundt skolen og Knyken som treningsarena. Vi har et tett samarbeid med klubbene i nærområdet og «Team Knyken». Vi blir stadig flere skielever på Follo, og spesielt de siste årene har søkertallene økt.

  Er det noe dere lurer på, send en mail til

  Toppidrett fotball
  Toppidrett fotball er vårt mest populære fag på skolen. Derfor er vi også alltid 2 lærere som har faget. Øktene gjennomføres på Orklabanken stadion (høst og vår) og i Idrettsparken (2 oppvarmede kunstgressbaner) og Orklahallen. Med hånden på hjertet så mener vi at ingen kan konkurrere med anleggene våre! De seneste årene har vi hatt en egen jentegruppe, noe som har vært en stor suksess. Vi oppfordrer derfor sterkt jenter til å søke på dette.
  Vi vektlegger at nesten alle aktiviteter foregår med ball og er spillsentrert, men samtidig er det viktig at unge fotballspillere som er i utvikling også trener basis (hurtighet, spenst, styrke, koordinasjon). I alderen 16-19 år økes treningsmengden for mange, og da er det viktig at utøveren er i stand til å tåle all trening, slik at man ikke har lengre perioder avbrutt med skader.
  Vi deltar på to cuper i løpet av året. En 7’er-cup i Abrahallen, og en futsalturnering som Melhus videregående skole arrangerer. Dette er for øvrig Norges største innendørsturnering for skoler.

  Er det noe dere lurer på, send en mail til

  Toppidrett håndball
  For seg som syns håndball er artig!
  Gjennom programfaget toppidrett håndball får du tre år fylt med godt faglig innhold og mange gode opplevelser sammen med andre. Her kan motiverte og aktive håndballspillere fordype seg i håndball. Det er to toppidrettsøkter i uka. Undervisningen legger vekt på å utvikle rene håndballferdigheter og basisferdigheter som kreves for å bli en god håndballspiller. All undervisning foregår i skolens hall, Sondrehallen, og i Orklahallen. Vi har tilgang til skolens styrke- og spinningrom. Hvert år deltar vi på to turneringer, Skofo-cup på Skogn og en turnering for vgs. i Trondheim. Har god dialog og godt samarbeid med Norges Håndballforbund, Region Nord, håndballklubbene i nærmiljøet og OFO, Orkanger Fysioterapi og Osteopati.

  Velkommen til tre år med lek, utfordringer og artige opplevelser!

  Er det noe du lurer på, send en mail til

  Breddeidrett
  Breddeidrett er et femtimers programfag. Timene består av ulike idretter, basistrening, turer i naturen, lek, vinteraktiviteter og noen teoritimer. Breddeidrettsfaget ligner mye på kroppsøvingstimene du er vant til. Forskjellen er at vi har flere timer i uka noe som gjør at det ligger bedre til rette for ferdighetsutvikling. Undervisninga foregår mye i skolens idrettshall, og i tillegg har vi mange flotte idrettsanlegg i nærheten av skolen. Vi benytter oss blant annet av Ulvåsen, Knyken, basishallen i Orklahallen, friidrettsbanen med kunststoffdekke og Orklabanken stadion. Hvis du liker allsidig fysisk aktivitet er dette faget for deg.

  Er det noe du lurer på, send en mail til

  Solaleir
  VG2 idrettsfag etablerer hvert år ungdomsbedriften Solaleir. Solaleir er en aktivitetsleir for barn og unge (1.-7. klasse) som gjennomføres ved Orkdal vgs. de tre første dagene av sommerferien. Solaleir står for sosial opplevelse med lek og fysisk aktivitet. Vi vil gi barn og unge i Orkdal kommune muligheten til å bli glad i fysisk aktivitet gjennom lek og moro sammen med andre. Solaleir planlegges gjennom hele året som et tverrfaglig prosjekt, men har først og fremst utspring i faget treningsledelse der elevene blant annet skal lære seg å planlegge, gjennomføre og evaluere et arrangement. Et nært samarbeid med det lokale næringslivet samt andre lokale samarbeidspartnere gjør det mulig for oss å gjennomføre leiren. Overskuddet fra Solaleir brukes til en treningsleir i inn- eller utland.

  For mer info se

  Solaleir sin hjemmeside

  Solaleir Facebook

   

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no