Regler og rutiner

Her finner du oversikt over regler og rutiner ved skolen

Ordensreglement for videregående skoler i Trøndelag

På denne siden finner du IKT-reglement og regler for lån av læremidler

I tillegg til ordensreglementet har Orkdal vgs et eget tillegg:

§ 8 EGNE REGLER FOR ORKDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

  • Mobilhotell - Ved starten av hver time settes uoppfordra mobilen på lydløs og legges i mobilhotellet.
  • Parkering skal foregå på de plassene som er satt av til elevparkering. Ved feilparkering vil dette ha konsekvenser for oppførselskarakteren
Sist oppdatert 08.02.2024