Leie av lokaler

Bruk dette skjemaet ved henvendelser angående leie av skolens lokaler. Skolen vil da ta kontakt med deg for nærmere detaljer.

Hvis det gjelder treningstid i Sondrehallen, ta kontakt med Orklahallen på tlf: 72 47 12 60.

Forespørsel om leie av lokaler

Sist oppdatert 11.12.2019