Leie av lokaler

Bruk dette skjemaet ved henvendelser angående leie av skolens lokaler. Skolen vil da ta kontakt med deg for nærmere detaljer.

  • Fast leie av Sondrehallen etter søknad - endelig fordeling av halltid i møte medio juni hvert år
  • Ved andre arrangement - skriftlig søknad som beskriver arrangementet skal foreligge i god tid før arrangementsdato
  • Utleiepris følger fylkeskommunale satser

Forespørsel om leie av lokaler/Sondrehallen

Sist oppdatert 01.02.2021