Mål og verdier

skolen_front.jpg

Vi ved Orkdal vgs bygger hele vår organisasjonsutvikling og daglig drift på Trøndelag fylkeskommunes verdier;

  • Åpen og nysgjerrig i holdning
  • Modig og ansvarlig i handling

For Orkdal vgs betyr dette

Overordnede mål;

  • All vår interne og eksterne aktivitet skal bygge på Gjensidig respekt og likeverdighet
  • Hele vår organisasjon skal være pålitelig, fleksibel og samarbeidende
  • For høyest mulig felles- og individuell måloppnåelse, tar vi utgangspunkt i vår visjon «Gå god inn, gå betre ut»

Verdier og kjennetegn
Vi skal sørge for å;

  • «Ha fokus på hele eleven» - skape positive relasjoner, benytt overordnet del av læreplanen, skape trygghet
  • «Ha høyt læringstrykk» - finne riktig mestringsnivå, skape motivasjon, tydelighet og oppfølging på krav/mål vs. konsekvenser, bygg læringen på «det grønne skiftet»
  • «Gjøre hverandre god» - samhandle og del med hverandre, unn hverandre suksess, være sammen om oppgavene, møt opp i møtefora og vær positiv, vise raushet og respekt
  • «Være nytenkende» - tørre å være modig, åpen for å prøve ut nye metoder og ny teknologi
  • «Se alle» - hilse, involvere og bry seg, anerkjenne, kommunisere positivt
Sist oppdatert 27.08.2020