Endring i skoletilbudet skoleåret 22/23

Hovedutvalg utdanning (HU) vedtok i sitt møte 11.mai 2022 endelig skoletilbud for skoleåret 2022/23

Vedtaket innebærer bl.a at det ikke tas inn elever på Vg1 Musikk/dans/drama ved Orkdal vgs høsten 2022. Dette skyldes veldig lav søkning (4 elever), og med tilhørende politisk vedtak i desember 2021 om minimum 15 elever for igangsetting ble musikktilbudet vedtatt utfaset.

Elever som skal starte på Vg2 og Vg3 høsten 2022 - deretter Vg3 høsten 2023 - blir ikke berørte av vedtaket, disse elevene vil få fullført skoleløpet sitt ved Orkdal vgs.

Politiske møter - Møter - Hovedutvalg for utdanning (11.05.2022) (360online.com)