Digital klage på standpunktkarakter

klage.jpg

Her finner dere rutiner for innsending av klager på standpunkt

Vi vil informere om at det ligger et skjema for digital innsending av klage, på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside

HER er skjemaet

Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge. I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til skolens postmottak: 

Eleven kan, alternativt, skrive hele klagen for hånd og sende et bilde av dette som vedlegg på e-post. Eventuelt kan vedkommende printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.

Får ikke eleven til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra klageren. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen fra klageren, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender.

 

Foresatte kan sende inn klage på vegne av eleven, til vedkommende fyller 18 år. Eleven har imidlertid selvstendig klagerett fra fylte 15 år, og trenger derfor ikke ha en voksen til å klage for seg.

 

En person med fullmakt, som ikke er en av de foresatte, må være myndig. Vedkommende må legge ved skriftlig bevis (kan skje digitalt, som beskrevet ovenfor) på fullmakten. Se FV § 12 siste ledd.