Navn på den nye skolen

1K8A1721.jpg

Orkdal vgs og Meldal vgs ble i Fylkestingsak 120/23 vedtatt organisatorisk samorganisert. Samorganisering innebærer at de to skolene legges ned og at det opprettes en ny skole bestående av de to gamle skolene. Samorganiseringen trer formelt i kraft 01.01.2025.

Lokal navnekomite og forslag på skolenavn

Orkdal vgs og Meldal vgs ble i Fylkestingsak 120/23 vedtatt organisatorisk samorganisert.

Samorganisering innebærer at de to skolene legges ned og at det opprettes en ny skole bestående av de to gamle skolene. Samorganiseringen trer formelt i kraft 01.01.2025.

 

Alle skoler må ha et navn for å bygge opp en felles identitet internt og til bruk i kommunikasjonen med omverdenen. Navneprosesser engasjerer både lokalt og regionalt. Det er derfor vanlig å ha en todelt prosess med en lokal og en sentral navnekomite.

  • Den lokale navnekomiteen sørger for innspill med navn som er knyttet til skolens geografiske lokalisering, historie og kultur i skolens nedslagsfelt. Det sikrer lokalt engasjement og forankring.
  • Lokal navnekomite skal komme med tre begrunnede navneforslag til fylkesdirektøren/den sentrale navnekomiteen.

 

  • Den sentrale navnekomiteen vurderer hvilke av de lokale forslagene som skal være med videre i navneprosessen, og språkrådet benyttes til å kvalitetssikre navneforslagene.

 

De mest vanlige skolenavnene er basert på den kommunen eller området der skolen er. Men også navn på kjente personer som har betydd noe for spesielt for området kan benyttes som skolenavn.

 

Prosjektrektor for den nye skolen har fått ansvaret for å opprette lokal navnekomite, leder komiteen og sørger for å gjennomføre en prosess både internt på skolene og i lokalmiljøet.

Følgende personer sitter i den lokale navnekomiteen;

Ansattrepr ved de to skolene; Espen Tørset og Andreas Rindal

Elevrepr ved de to skolene; Christine Bratlie og Bastian Skjeldnes

Prosjektrektor Øyvind Togstad

 

Den lokale navnekomiteen ønsker å få tilsendt begrunnede navneforslag på den nye skolen. Forslag sendes postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no med frist 5.april 2024.

 

Etter vedtatt tidslinje for samorganiseringen skal fylkestinget vedta nytt skolenavn 11.-13. juni 2024.