Navnet på den nye skolen er bestemt

MicrosoftTeams-image (12).png

Fylkestinget har nå vedtatt navnet på den nye skolen

Fylkestinget vedtok onsdag 13/6-24 navnet på den nye skolen, og den skal hete Orkland videregående skole 

Fylkestinget vedtar følgende:
1. Navnet på den organisatorisk sammenslåtte skolen i Orkland kommune blir
Orkland videregående skole.
2. De to avdelingene får navnet Løkken og Follo for å angi hvor i kommunen
avdelingen ligger.
3. Det nye navnet tas i bruk ved innsøkingen til skoleåret 2025-2026. De to skolene
bruker sitt gamle navn ut skoleåret 2024-2025.