Endring i eierstruktur for Sondrehallen

Elever i idrettshall

Sondrehallen blir 100% fylkeskommunal

Fom mandag 01.02.2021 er samarbeidsavtale av 07.12.2012 vedr Sondrehallen - inngått mellom Trøndelag fylkeskommune/Orkdal vgs og Orkland kommune/Orklahallen - avviklet.

Det betyr at Sondrehallen fra ovennevnte dato er 100% fylkeskommunal.

Trøndelag fylkeskommune/Orkdal vgs vil prioritere utleie til idrett arrangert for barn og unge i periodene når skolen ikke benytter hallen.

Halltid tildeles etter søknad og vil fortsatt bli koordinert i felles fordelingsmøte med Orklahallen og involverte idrettslag.

Allerede tildelt tid gjelder fram til 01.06.2021, og utfakturering vil bli foretatt av Orkdal vgs. Vært fint om dere som er berørte og som nå er leietakere av Sondrehallen, sender oss oppdatert fakturaadresse.

 Utleiekalender og kontaktinformasjon for Sondrehallen finnes på følgende link;  https://web.trondelagfylke.no/orkdal-vidaregaande-skole/praktisk-informasjon/sondrehallen-aktivitetskalender/

Retningslinjer for bruk av Sondrehallen, koronainformasjon og annen info er allerede klar, og vil bli lagt ut på hjemmesiden innen kort tid. Leietakere pr dd har fått gjeldende informasjon tilsendt direkte fra skolen.

 Alle henvendelser vedr utleie, fakturering etc. skal fom. 01.02.2021 rettes til 

Er det spørsmål om ovennevnte så er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen