Unntak for fraværsregelen gjeninnført

fravær.jpg

Regjeringen varslet i går om at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres og gjelder inntil det eventuelt kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter. Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med egenmelding fra myndige elever eller bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemålet.

Les infoskriv her: Infoskriv elevfravær