Retningslinjer ChatGPT

chat2.jpg

Vedlagt følger retningslinjer for håndtering av bruk av kunstig intelligens ved de videregående skolene i Trøndelag, samt hvilke konsekvenser som lærerne kan ta i bruk når elevene blir tatt i juks, plagiat eller dårlig kildebruk.

Retningslinjene og konsekvensene er behandlet i drøftingsmøte på fylkesnivå den 10.mai 2023 og trer i kraft fra 11.mai 2023.

Retningslinjer for håndtering av kunstig intelligens i skolene

Konsekvenser ved juks eller plagiat

Sist oppdatert 11.05.2023