Klimavennlig kompetanse

klimavennligkompetanse.png

Chr. Thams ressurs tilbyr i samarbeid med Klimavennlig kompetanse ulike typer kurs, seminarer og fagdager.

Disse overføres til et auditorium ved Orkdal vgs via videokonferanse.

Målgruppen er bedrifter, offentlige instanser eller andre organisasjoner som har behov for påfyll av viktig kompetanse.

Klimavennlig kompetanse betyr at det ikke skal være nødvendig å reise lange avstander for å delta på et kurs eller seminar. I tillegg skal dette være et tilbud til organisasjoner som ønsker å bygge et godt klima for kunnskap og utvikling i egne rekker, ved at kollegaer og team får anledningen til å utvikle seg sammen.

Tilbudet skal være mest mulig dagsaktuelt, for eksemper når nye, lovpålagte oppgaver skal iverksettes.

Klimavennlig kompetanse

Kontakt oss

Sist oppdatert 13.10.2020