Toppidrett og breddeidrett

På Røros vgs er det mulig å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplegget passer både for elever som velger studiespesialiserende program og elever på yrkesfag.

I toppidrett vil noen av treningsøktene på kveldstid inngå som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Vi har i mange år tilbudt toppidrett i fotball og håndball, men individuelle idretter kan også være aktuelle.

Breddeidrett er et programfag for de som ønsker ulike aktiviteter og allsidig trening i tillegg til kroppsøving.

Idrettsfagene er timeplanlagt de to første timene onsdag og de to siste torsdag. Å utvikle basisferdigheter gjennom deløvelser og spill er sentralt i fagene.

Begge tilbudene er for de som gjerne ønsker mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, og i tillegg ønsker å bli best mulig i sin idrett.