Elevundersøkelsen

Jobbing i kantinoteket.jpg

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no

Ved Cissi Klein videregående skole vil elevundersøkelsen bli gjennomført i perioden 6. november til 6. desember

Klikk her for å svare

På Utdanningsdirektoratets sider, samt på skolens hjemmeside, finnes nærmere informasjon om elevundersøkelsen både til foreldre/elever.

Resultater publiseres på udir.no, i analysebrett og statistikkbanken 29.januar 2024.

Ta kontakt for teknisk support:

Sist oppdatert 10.11.2023