Fraværsgrense

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.

Informasjon til elever og foresatte

Les mer utdypende informasjon på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 11.08.2022