Ofte stilte spørsmål

IMG_1415.jpg

Kanskje du får svar på noe du lurer på? Her er noen av våre svar!

Hvorfor ny skole?

 • Trondheim vokser. På grunn av sterk elevtallsvekst i Trondheim er det behov for flere elevplasser, spesielt i Østbyen. Derfor har politikerne bestemt at det skal bygges en ny videregående skole nettopp i Østbyen, rett ved Sirkus shopping. Vi flytter inn i jaunar 2025.

Hvor kommer navnet fra?

 

Når skal den være ferdig?

 • Skolen skal være klar til innflytting januar 2025.

Hvor skal den nye skolen bygges?

 • Den nye skolen blir liggende veldig sentralt rett ved Sirkus Shopping og rett ved Leangen togstasjon. Knutepunkt for buss og tog.
 • Se her på kartet

Hvordan blir den nye skolen seende ut?

 • Skolen er på tegnebrettet akkurat nå, så det er ingen som vet helt nøyaktig enda hvordan den nye skolen blir seende ut. Ansatte fra ulike skoler i Trondheim er med i brukerprosessen. Vi ønsker at også elevene skal få være med i brukerprosesser når de begynner på skolen.

 Se hvor flott det blir

Hva er spesielt med Cissi Klein vgs?

 • Cissi Klein er en offentlig videregående skole. Vi vil tilby en god blanding av yrkesfag (HO og TIF) og studieforberedende utdanningsprogram (MDD, ST og påbygg). Navnet forplikter oss til å jobbe for å motvirke utenforskap ved å skape et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Cissi Klein jobber for å fremme toleranse. Vi inkluderer alle uavhengig av religion, etnisitet, seksuell legning eller kjønn. Her er alle velkommen! Vi jobber for at elevene høres, og at de lærer å stille kritiske spørsmål. Vi skaper mestringsopplevelser uansett forutsetninger elevene kommer med, slik at de forlater skolen med troen på seg selv, og med tro på fremtiden. 

Hvorfor søke Cissi Klein?

 • Fordi det er en fantastisk mulighet til å gå på en helt ny skole, og å få være med å påvirke hvordan denne skolen skal være. Det er i begynnelsen være forholdsvis få elever, slik at det blir god og tett oppfølging. Vi har stort fokus på å bygge et godt og trygt læringsmiljø for alle våre elever. Inkludering og mangfold er viktige stikkord. Du som begynner på Cissi Klein vgs blir historiske, som de første kullene ved skolen. Vi er opptatt av å se elevene og støtte de opp slik at alle kan nå sine mål.

Hvordan blir inntaket? Hvem kan søke seg til Cissi Klein?

 • Inntaksområde er Falkenborg, i Østbyen og området rundt Saupstad.
 • Se på hjemmesiden vår for mer info her: Inntaket til skolen (vår hjemmeside)
 • På dans og drama tar vi inn elever fra hele byen da vi er de eneste i Trondheim med det tilbudet.

Hvis man ikke søker Cissi klein, kan jeg fortsatt komme inn på skolen fordi det er nærskolen min?

 • Om du ikke kommer inn på første-ønsket ditt, er det mulighet for at du får plass på Cissi Klein vgs.

 

Hvor skal skolen være frem til ny skole står ferdig på Falkenborg?

 • Saupstad (gamle Heimdal vgs.). Rett ved siden av nye Heimdal vgs, Husebybadet og Kolstad areana. Det er gode bussforbindelser hit. Blant annet metrobussen linje 2.

Reaksjoner på ny skole og «midlertidigheten»?

 • Det er kanskje ikke ideelt at vi skal være ett år på andre siden av byen, men vi har troen på at vi skal få til et svært godt tilbud for de elevene som begynner hos oss. Elevene som begynner hos oss blir historiske!

 Hvordan blir lokalene de første årene?

 • Lokalene blir gode og tilpasset de utdanningsprogrammene vi skal ha. Bygget er pusset opp!

Er det kantine på Cissi Klein?

 • Ja! Vi har kantine med mye variert mat; Salatbar, smoothier, varmmat, vafler, wraps, knekkebrød, baguetter, pålegg, kalde og varme drikker, yoghurt mm.

Hvordan kommer du deg til Saupstad?

Gratis busskort - og kort vei

Hvor mange elevplasser er det på vg1 dans og drama?

 • 15 på dans og 30 på drama

Hva er fordelingen mellom dans og drama timene første året? 

 • Klassene vil deles inn etter programfag dans og drama, slik at eleven i f.eks. danseklassen følger programfag for dans.

Skal dette spesifiseres i søknaden , jeg ønsker kun drama og ikke dans?

 • Ja, det velger du i søknaden

Hva er timefordeligen på de ulike fagene dans og drama vg1?

 • Det er 12 timer programfag og 23 timer fellesfag.

Kan elever fra f.eks. Oppdal søke på danselinja?

 • Ja

 Hvor mye teller audition Dans og drama vg1?

 • Hvis du blir tatt inn på ferdigheter kan det legges stor vekt på audition.

Når er opptaksprøvene og hvordan forgegår disse?

 • Opptaksprøvene til dans er i mai
 • Lengden på audition er litt forskjellig på dans og drama. På dans må man danse, på drama er opplegget at noe er felles og noe er individuelt. Alle som blir invitert på opptaksprøve får god informasjon på forhånd.
 • På drama møter alle elevene til opptaksprøve sammen på samme dag. En del av opptaksprøven er felles og noe er individuelt

Se her for mer informasjon

Hvor mange plasser er det på ST?

 • Skoleåret 2023/24 starter vi opp med 60 elever.

Her finner du mye info om ST-tilbudet vårt

Hvor mange undervisningstimer på skolen er det?

 • Du har 30 timer i uka. Fagene fordeler seg slik: Norsk 10 t/u, Historie 5 t/u, Naturfag 3 t/u, Matte 5 t/u, Kroppsøving 2 t/u, Valgfritt programfag 5 t/u

Hvilke valgfrie programfag tilbyr dere på Cissi Klein?

 • Vi kommer tilbyr politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi og biologi.

Om jeg har gått ferdig lærlingtiden, må jeg da ha valgfritt programfag?

I forhold til yrkesfag – hvor vanskelig er påbygg?

 • Mange opplever at påbygg er vanskelig. Dette kommer først og fremst av at det er mye teori og lite praktisk arbeid som man er vant med fra yrkesfag. Det er mye som skal læres på ett år. Om du er motivert, deltar aktivt i undervisningen og jobber godt med lekser/ læringsarbeid hjemme er påbygg et fint og spennende utdanningsprogram der du har mange muligheter etterpå.

Hva er snittet for å komme inn på påbygg?

 • Det er veldig vanskelig. Erfaringsmessig er det mange som søker på påbygg og det er lange ventelister. Påbygg oppleves for mange som vanskelig og krevende, og et godt grunnlag fra vg1 og vg2 hjelper veldig på hvor vanskelig du opplever påbygg. Vi vil anbefale at du har karakter 4 i snitt i fellesfagene.

Jeg trenger realfagsfordypning for å komme inn på videre studier etter påbygg. Kan jeg få det på Cissi Klein?

 • For å få realfagsfordypning må du ha minst to realfag over to år. Det får vi dessverre ikke til med det timetallet du må ha for å få generell studiekompetanse.

Les mer om påbygg-tilbudet vårt.

Sist oppdatert 05.01.2023