Teknologi- og industrifag

Første året

 • Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester.
 • Programfagene handler om å kommunisere og samhandle i verkstedet og andre læringsarenaer og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet. Videre innebærer programfagene å ivareta det ytre miljøet gjennom å vektlegge bærekraft og teknologisk utvikling.
 • Dette er en utdanning som gir mulighet for arbeid innenfor teknisk industri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljebransjen. skipsindustri.

Foto: Vilbli.no

På Vg2 tilbyr vi:

Les mer på:

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske, produksjonsrettede og utviklingsorienterte yrker. Programfagene gir en bred plattform for videre yrkesvalg innenfor bruk av ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere innenfor yrker der programmering, robotisering og automatisering er en del av hverdagen. Programfagene skal bidra til å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og gi en tverrfaglig forståelse av fagområdene i arbeidslivet.

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

  Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om grunnleggende prosess- og laboratorieteknikker. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikker. Videre handler faget om å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og laboratoriefag med en tverrfaglig forståelse av fagområdene. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til å bli selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med tanke på et arbeidsliv som krever effektivitet og er preget av teknologisk utvikling.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?