Parkering

Parkeringen ved skolen og området rundt skolen, er regulert. Du kan få bot fra Trondheim parkering dersom man parkerer uten tillatelse, eller parkerer feil ifølge skiltingen/oppmerkingen. Dette gjelder elever og ansatte.

Scooter/moped

Parkering for scooter/mopeder finner du både nord for bygget (få plasser) og ved fotballbanen, se kartet nedenfor. Du trenger ikke å registrere scooteren/mopeden din før du parkerer her.

Bil

Alle elever får inneværende år gratis busskort.

Skolen har i utgangspunktet ingen parkeringsplasser for elever, og det er kun i særlige tilfeller slik parkeringstillatelse kan gis. Særlige tilfeller kan være f.eks. helsesituasjon eller transport av egne barn til/fra barnehage.

Dersom du mener at du har et særlig behov for parkeringsplass ved skolen, ber vi om at du sender en kortfattet søknad til: postmottak.cissikleinvgs@trondelagfylke.no

For å unngå bot må du alltid parkere i henhold til tillatelse, skiltingen og oppmerkingen.

Sist oppdatert 10.08.2023