Påbygg (Vg4)

Du som har fullført 3-årlig yrkesopplæring i skole eller bestått fag/ svenneprøven har allerede en solid fagbakgrunn. Dersom du er motivert og ønsker å styrke denne ytterligere, og har lyst på mulighetene til å studere videre på univesitet eller høgskole, kan du ta Påbygg Vg4.

Dette er et krevende løp med mange teorifag, men det er et målrettet løp som skal ruste deg til videre utdanning. Du har gjennomført fagopplæring, og dette får du uttelling for! Du skal derfor ikke har valgfrie programfag eller kroppsøving. 

Vi på Cissi Klein vgs ønsker å legge opp til et undervisningsløp som er mest mulig tilpasset din livssituasjon. I løpet av en skoleuke er det 23 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

For deg som har godkjent vitnemål fra utlandet, men som mangler norsk og evt. andre fag for å få godkjent norsk utdanning på videregående skoles nivå, har Cissi Klein vgs et tilrettelagt tilbud. 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss