Foresattguide

Foresatt.png

Det er en del som har forandret fra da du gikk på videregående. Nå skal ditt eget barn ta et viktig valg og da er det lurt å vite hva ungdommen din egentlig har å velge i og hvordan det gjørs.

Nedenfor finner du nytting informasjon knyttet til skolegangen. Noe av informajonen lenkes videre til skolens nettsider eller andre kilder.

Eleven får vanligvis hjelp til å søke til videregående skole på skolen . Nettsiden der ungdommen søker heter vigo.no .Til det trenger han/hun Bank ID eller koder fra MinID. De skal komme automatisk i posten. Du bør spørre om ungdommen har fått koder og følge med på at han/hun søker innen fristen. 1. mars er ordinær søknadsfrist, 1. februar er søknadsfrist ved fortrinnsrett eller individuell behandling.

Ungdommen kan legge inn forhåndssvar på vigo når han/hun sender søknaden, noe som er lurt hvis dere er bortreist på ferie eller lignende.

Les mer om søknadsfrister på vilbli.no

Her logger dere inn på vigo.no for å søke

Søkeren har rett til ett av de tre utdanningsprogrammene han/hun har søkt hvis søkeren går i 10. klasse og er folkeregistrert i Trøndelag på søketidspunktet.  Dette står i forskriften. Kommer eleven flyttende etter det gjelder egne regler.

Regler om inntak ved flytting

I Trøndelag har vi et nærskoleprinsipp, som avgjør hvilken skole eleven kommer inn på. Søkerne konkurrerer også med sine standpunkt- og eksamenskarakterer.

Her ser du oversikt over nærskoler i Trøndelag

Les om særskilte regler for Cissi Klein vgs. 

Husk først og fremst på at ungdommen svarer når de får melding om at inntaket til skoleplass er klart. Inntaket er klart ca. 10. juli. Da må søkeren gå inn på vigo.no og svare. Svarfristen er cirka en uke. Første inntak er i juli og eleven får vasrling på SMS eller epost. Følg med! 

Får eleven ja til førsteønsket må han/hun takke ja. Får ungdommen tilbud om andre- eller tredjevalget kan han/hun velge å takke ja til det så lenge og så stå på venteliste når andre inntak blir gjort. Svarer eleven nei er eleven utenfor inntakssystemet, så det er ikke lurt.

Etter andre inntaksrunde er det hver enkelt skole som fordeler eventuelle ledige skoleplasser. De ringer hvis det blir ledig plass.

Viktig: Når det er skolestart må du møte på den skolen du har fått tilbud om plass.

Mer info om svar og fristere

Lærebøker er gratis, men eleven forplikter seg til å ta godt vare på dem for å kunne levere dem tilbake.

Elevene trenger også egen PC. Her i Trøndelag er det bestemt at alle elever skal eie sin egen PC. Det betyr at eleven kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller kan kjøpe en ny PC subsidiert av fylkeskommunen. Egenandelen til PC-en kan eleven betale med utstyrsstipend fra Lånekassen, som er noe alle får om de søker. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvaren som trengs til undervisningen.

Les mer om ordning med Elev-PC

Elevene skal velge programfag/språkfag. Informasjon om dette har elevene fått tilsendt SMS om. Elevene sender inn sine ønsker i digitalt skjema.

Elevene skal ha digitalt skolebevis. Løsningen heter Pocket ID og alle får tilsendt SMS med påloggingsinformasjon ved skolestart. Kortet er nyttig i flere sammenhenger.

Les mer om PocketID her

I Trøndelag er det mange som trenger skoleskyss. Hovedregelen for om elevene har rett på å få det gratis er rett og slett om det er mer enn 6 kilometer hjemmefra til skolen.

Les mer om skoleskyssordningen

Må elevene bo på hybel har de krav på stipend fra Lånekassen om avstanden er mer enn 40 kilometer hjemmefra eller hvis reisetiden tar mer enn tre timer. Elevene kan også søke Lånekassen om utstyrstipend!

Mer info finner du på Lånekassens sider.

Om du er foresatt til elever under 18. år:

Skolen ønsker å ha et godt foreldresamarbeid. For at vi skal kunne kontakte dere foreldre/foresatta trenger vi kontaktinformasjon.  Dette gjelder både for at kontaktlærer skal kunne ta kontakt med hjemmet og i tilfelle noe skulle oppstå som gjør at det haster med å få kontaktet foresatte. 

Skolens administrative system Visma InSchool (VIS) henter informasjon om elevenes foresatte fra Modernisert Folkeregister (FREG) ved starten av hvert skoleår. Det vil si at foresatte som er registrert med foreldreansvar i FREG, overføres med navn og folkeregistrert adresse. Dersom du endrer adresse i løpet av skoleåret, må dette meldes til skolen. Mobilnummer og e-postadresse til foresatte registreres av den foresatte selv i løsningen. 

Les mer her.

Utdanningsprogram: Det du kanskje husker som studieretning. Elevene kan velge mellom 15 ulike utdanningsprogram. 5 studieforberedende og 10 yrkesfaglige. Les mer her.

Programfag: Spesielle fag for hvert enkelt utdanningsprogram.

Fellesfag: Fag som er obligatoriske for alle utdannigprogram.

Pocket ID: Digitalt elevbevis. I Trøndelag bruker elevene det som id ved eksamen, for å få studentrabatter og som bibliotekkort.

Ungdomsrett: Rettigheten til tre år med videregående opplæring når eleven er over 15 år og har fullført ungdomsskolen. Den gjelder ut det skoleåret som begynner det året eleven fyller 24 år. Les mer her.

Elevtjenesten er en samlebetegnelse for flere personer som til sammen skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene våre. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og eksternt hjelpeapparat. Les mer her.

Fraværsgrensa: Regelen som går ut på at en elev med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag i utgangspunktet ikke får karakter i faget. Denne ordningen ble vedtatt i Stortinget og innført i 2016. Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet. 

Les informason fra fylkeskommunen

Det er 15 utdanningsprogrammer i Norge: Fem er studieforberedende utdanningsprogram, ti er yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende betyr at hvis eleven består alle fag får han/hun generell studiekompetanse og kan søke seg til universitet eller høgskole etterpå.

Valgmuligheter innen studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglig studieretning gir eleven yrkeskompetanse etter bestått fag- eller svennebrev. Da har ungdommen hatt opplæring i bedrift i de aller fleste tilfellene.

Valgmuligheter innen yrkeskompetanser

Det finnes også landslinjer eller landsdekkende tilbud. Her stiller alle søkere likt ved inntak, uansett hvor i landet de bor.

Her ser du oversikten over våre landslinjer

Fra og med skoleåret 2020–2021 kom det nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. 

Endringene gjelder både i grunnskolen og i videregående. Målet med fagfornyelsen er å gjøre innholdet mer relevant og oppdatert i takt med utviklingen av teknologi og samfunnet ellers.

Les er om Fagfornyelsen

Finn læreplanene

Sist oppdatert 07.08.2023