Informasjonsskriv til elever og foresatte

trfk-logo.jpg

Vi regner med at du som elev er spent på hvordan det blir å starte på skolen igjen i annerledesåret 2020.

Vel møtt til nytt skoleår!

Vi er opptatt av at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. Derfor følger alle skolene smitteverntiltakene som er bestemt av nasjonale myndigheter. Både elever og ansatte får informasjon om disse tiltakene. Vi oppfordrer likevel elever og foresatte til å sette seg inn i smitteverntiltakene på forhånd.

Alle elever har et eget ansvar for å ivareta smittevernreglene.
Du finner oversikt over smitteverntiltakene her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:
• Holde avstand
• Ha god håndhygiene
• Være hjemme hvis du er syk

Les hele brevet fra fylkesdirektøren ved å klikke på knappen nedenfor

Brev fra fylkesdirektøren

Sist oppdatert 14.08.2020