Skoleskyss fra mandag 17.august

atb-logo.png

Vi ønsker alle skoleelever lykke til med skolestarten. Skolehverdagen vil fortsatt være annerledes, og vi i AtB skal legge til rette for trygg skoleskyss.

Informasjon om skoleskyss fra mandag 17.august

Skoleruter kan kun benyttes av skoleelever, og elever som reiser med ordinære ruter må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. Vi oppfordrer alle elever som kan gå, sykle eller bli kjørt til skolen, om å gjøre det.

Av- og påstigning

Overhold avstandskrav på én meter så godt det lar seg gjøre. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakdør. Skolen vil koordinere av- og påstigning etter skoletid.

Billettering

Skolekort skal medbringes. På de bussene det er kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan leses av uten berøring, skal det leses av. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord

Elevene kan sitte ved siden av hverandre, skulder ved skulder. Unngå å sitte ansikt til ansikt, og hold så lang avstand som er mulig. Søsken som reiser sammen bør sitte sammen.

Renhold om bord

Bussene rengjøres både på utside og innside daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring.

Vi ønsker alle elever en god og trygg reise!
Med vennlig hilsen oss i AtB

Sist oppdatert 14.08.2020