Elevråd

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever, og ivaretar elevenes interesser overfor ledelsen på skolen.

Rektor skal derfor drøfte saker som har med skoledrift å gjøre med styret i elevråd, og med tillitsvalgte for ansatte, før det fattes vedtak i den enkelte sak.

Elevråd skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og veldersinteressene til elevene. Svært typiske saker for elevråd er derfor velferd og arbeidsmiljø til elevene.

Rektor/leder for eledemokrati har møte med styret i elevrådet jevnlig. Disse møtene er satt opp på skolens møteplan. Dersom styret i elevråd eller elevråd ønsker det kan noen fra skolens ledelse være tilstede under behandling av enekeltsaker.

Sist oppdatert 04.09.2023