Oppfølgingstjeneste

Koordinator for oppfølgingstjenesten

Hvem: Gunnhild Steppling

Hva: Tiltak for Inderøy-ungdom som ikke søker plass i videregående skole eller som avbryter skolegangen sin. Istedenfor å slutte på skolen kan det være en bedre løsning med tilrettelagt opplæring eller kombinasjon av skolefag og arbeid.

Hvor: Kontor ved lærerarbeidsplassene

Kontakt:
Epost: gunsten@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 58 79 / 46 91 50 78
Sist oppdatert 07.08.2020