Oppfølgingstjeneste

IMG_E0874.JPG

Koordinator for oppfølgingstjenesten

Hvem: Torunn Sneeggen

Hva: Tiltak for Inderøy-ungdom som ikke søker plass i videregående skole eller som avbryter skolegangen sin. Istedenfor å slutte på skolen kan det være en bedre løsning med tilrettelagt opplæring eller kombinasjon av skolefag og arbeid.

Hvor: Kontor i elevtjenesten.

Kontakt:
Epost: torsn@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 60 34 / 976 51 690
Sist oppdatert 10.04.2018