Musikk

Programområdet musikk het tidligere musikklinja ved Inderøy videregående og vi er kjent for å ha holdt et høyt faglig nivå i 25 år. Mange av Midt-Norges dyktigste musikere har gått her, men vi tror også at dette er et godt tilbud til videregående opplæring for deg som eventuelt ikke velger en profesjonell musikkariere. 

Vektlegging

I musikkundervisningen vektlegger vi elevenes praktiske/utøvende virksomhet. Alle elever får individuell undervisning på sitt hovedinstrument, og i tillegg er det gruppeundervisning i biinstrumenter. Samspill og kor samler elevene på tvers av trinn.

Gjennom elevkonserter, forestillinger, prosjekter og interpretasjoner (spille for, og høre på medelever), får elevene vist hva de kan. 

Hva vi tilbyr

Inderøy videregående tilbyr Vg1, Vg2 og Vg 3 Musikk. Du møter ulike musikkfag på de ulike trinn, men hovedinstrument, kor og samspill går over alle årene.

I Vg2 og Vg 3 kan man i tillegg velge fordypningsfag i musikk som gehørtrening, komponering og formidling.

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3  
Norsk x x x  
Matematikk x x    
Naturfag x      
Engelsk x      
2. Fremmedspråk x x (x)  
Samfunnsfag   x    
Geografi   x    
Eldre historie   x    
Nyere historie     x  
Religion     x  
         
Programfag musikk Vg1 Vg2 Vg3  
Musikk x     hovedinstrument, biinstrument, samspill, anvendt musikklære
Musikk, dans og drama x      
Lytting x      
Instrument, kor, samspill   x x hovedinstrument, biinstrument, besifring, kor, ensembler
Ergonomi og bevegelse   x x  
Musikk i perspektiv   x x lyttetrening, musikkhistorie
Instruksjon og ledelse     x  
         
Valgfritt programfag Vg1 Vg2 Vg3  
Musikk fordypning   x x  

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no