Drama

Programområdet Drama kan være en alternativ vei til generell studiekompetanse for deg som liker aktive skoledager, og som liker å arbeide tett i lag med andre ungdommer.

Dramaelever

Dramaundervisningen

I dramaundervisningen arbeides det mye med praktisk salarbeid i hele klasser, i store/små grupper eller parvis. Fokuset i undervisningen er å bli kjent med hverandre, bli trygg i gruppen/klassen og med de ulike arbeidsformer. Vi vektlegger samarbeid, improvisasjon, skuespillerteknikk, maske/fysisk teater, manusarbeid og teaterbesøk. Vi arbeider også med  små og større produksjoner/forestillinger. Noen av dem vises kun internt for medelever/skolens elever, noen forestillinger vises for spesielt inviterte, eks. barnehager i nærheten av skolen, og noen forestillinger er åpen for betalende publikum.

Det kreves ingen forkunnskaper eller ferdigheter innen drama for å søke på programområdet. Undervisningen skal ta hensyn til ulike ferdighetsnivå hos elevene. Det er viktig å ha evne til samarbeid, god utholdenhet og å ha vilje til å øve.

Eneste skole

Inderøy videregående skole er den eneste skolen i "gamle" Nord-Trøndelag som tilbyr Vg1,Vg2 og Vg3 Drama. Når du går på et studieforberedende programområde, bør du ha planer om å studere på høgskole/universitet etter videregående skole, men ikke nødvendigvis noe innenfor drama.

Fellesfag  Vg1  Vg2  Vg3 
Norsk  x  x  x
Matematikk   x  x  
Naturfag  x    
Engelsk   x    
2. Fremmedspråk  x  x  (x)
Samfunnsfag    x  
Geografi    x  
Eldre historie    x  
Nyere historie      x
Religion      x
       
Programfag drama Vg1  Vg2  Vg3 
Teaterensemble  x    
Musikk, dans og drama  x    
Bevegelse  x  x  x
Teaterproduksjon    x  x
Drama, teater og samfunn    x  x
Teater i perspektiv    x  x
       
Valgfritt programfag Vg1 Vg2 Vg3
Teaterproduksjon fordypning    x  x

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no