Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Arbeid på PC. Foto: Ronny Danielsen
Arbeid på PC. Foto: Ronny Danielsen

Denne veilederen er laget for at du som elev skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skriftlig eksamen våren 2024. Skolen skal gjennomgå innholdet i veilederen med elevene før eksamensperioden starter.

Du er ansvarlig for å sette deg inn i innholdet i veilederen, forberede deg til, og gjennomføre eksamen i tråd med retningslinjene. Ta kontakt med eksamensansvarlig dersom du har spørsmål til innholdet eller har andre spørsmål angående eksamen. Ta kontakt med IKT-avdelingen ved skolen dersom du har spørsmål angående programvare eller andre forhold knyttet til datamaskinen din.

Last ned veileder her:

Eksamensveileder med informasjon til elever med forside versjon 6. april 2024.pdf

Sist oppdatert 08.04.2024