Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Teamleder lønn Avdeling organisasjon og økonomi, Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Administrasjonsleder Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Lærer Strinda videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Tannhelsesekretær ved Grong tannklinikk Namdal tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Lærer i norsk og samfunnskunnskap Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Lærere i engelsk og religion Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Tannpleier ved Verdal tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Tannpleier ved Steinkjer tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 26.05.2024
Faglærer i tysk Johan Bojer videregående skole, Rektor (323811), Trøndelag fylkeskommune 27.05.2024
Faglærer i teknologi- og industrifag Johan Bojer videregående skole, Rektor (323811), Trøndelag fylkeskommune 27.05.2024
Faglærer i naturfag Johan Bojer videregående skole, Rektor (323811), Trøndelag fylkeskommune 27.05.2024
Rådgiver/seniorrådgiver Regional kompetanse (318001), Trøndelag fylkeskommune 28.05.2024
Tegnspråktolk i videregående skole Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 28.05.2024
Faglærer teknologi- og industrifag Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 28.05.2024
Prosjektstilling som lærer ved programområdet Restaurant- og matfag Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2024
Rådgiver Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2024
Ressurspedagog Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 30.05.2024
IKT konsulent Fosen videregående skole (321701), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2024
Undervisningsstilling grunnskoleopplæring for kombinasjonsklasse og innføringsklasse Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2024
Undervisningsstilling Bygg-og anleggsteknikk, 80-100% vikariat Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2024
Tannhelsesekretær ved Tiller tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2024
Miljøveileder inntil 180% Kyrksæterøra videregående skole (323201), Trøndelag fylkeskommune 01.06.2024
Tannlege ved Klæbu tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 01.06.2024
Rådgiver/spesialkonsulent Seksjon arkiv (233001), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2024
Utdanningsleder til fagskole - teknologi Trøndelag høyere yrkesfagskole 02.06.2024
Ergoterapeut Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2024
Faglærer helse- og oppvekstfag Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2024
Fagleder med personalansvar Trondheim Katedralskole (328801) 03.06.2024
Undervisningsstillinger, VG2 Helseservicefag og VG1 Helse- og oppvekstfag Thora Storm videregående skole, HO (328313), Trøndelag fylkeskommune 03.06.2024
Lærer Strinda videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 03.06.2024
Quality Manager flyfag Fosen videregående skole (321701), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2024
Vikariat faglærer i hudpleiefaget Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2024
Hybelhusleder Mære landbruksskole (325601) 05.06.2024
Rådgiver mobilitet og Miljøpakken Avdeling for samferdsel (511001), Trøndelag fylkeskommune 05.06.2024
Fagarbeider heste - og dyrefag (vikariat 100%) Skjetlein videregående skole, naturbruk (327701), Trøndelag fylkeskommune 06.06.2024
Undervisningsstilling inntil 150% Kyrksæterøra videregående skole (323201), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2024
Undervisningsstilling i tysk Inderøy videregående skole (323501), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2024
Undervisningsstilling i norsk, engelsk psykologi, historie, kroppsøving, naturfag og matematikk Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2024
Avdelingsleder Verdal videregående skole (329101), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2024
Vi søker Teamleder for vegprosjekter Seksjon Utbygging, veg (713001), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2024
Regnskap og lønnskonsulent Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2024
Kombinertstilling faglærer teknologi- og ind.fag Charlottenlund vgs og universitetslektor ILU/NTNU Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2024
Kombinertstilling faglærer bygg- og anleggsteknikk Charlottenlund vgs. og universitetslektor ILU/NTNU Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2024
Spesialkonsulent/Innkjøpsrådgiver Seksjon jus og anskaffelser (235001), Trøndelag fylkeskommune 10.06.2024
Undervisningsstillinger i norsk og kroppsøving Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 10.06.2024
Lærer flyfag Fosen videregående skole (321701), Trøndelag fylkeskommune 11.06.2024
Lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget Guri Kunna videregående skole skolested Hitra, TO, HO, elevtjenesten (322605), Trøndelag fylkeskommune 12.06.2024
Tannpleier ved Orkland tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Frøya tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Hitra tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege Rissa tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Verdal tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Inderøy tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Åfjord tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Ørland tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Tannlege ved Støren tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 15.06.2024
Vi søker Byggeledere til vegprosjekter Seksjon Utbygging, veg (713001), Trøndelag fylkeskommune 16.06.2024
Vi søker Prosjekteringsleder Seksjon Utbygging, veg (713001), Trøndelag fylkeskommune 16.06.2024


Sist oppdatert 04.04.2019