Studiespesialisering

Velkommen til studiespesialisering ved Inderøy videregående skole.

Bilde av studiespesialisering

Velger du studiespesialisering vil du få mulighet til å bygge opp en utdanning som gir spesiell studiekompetanse, slik noen videre studier krever, i tillegg til at du får generell studiekompetanse på lik linje med andre studieforberedende linjer.

Tett oppfølging

Siden Inderøy videregående er en liten skole er det små grupper i programfaga. Dermed har faglærerne gode forutsetninger for å hjelpe hver enkelt elev.

Sosialt

Velger du studiespesialisering vil du jobbe mye i samarbeid med elevene fra musikk, dans og drama i fellesfag som matematikk og språk. Du vil dermed ha gode muligheter til å bli godt kjent med elever fra hele den nordlige delen av Trøndelag.

 

Breddeidrett

Studiespesialisering innebærer mange teoretiske fag. Men allerede det første året kan du velge å ta to timer innen breddeidrett. Dette innebærer at du kan ta to timer mindre i faget i vg2.
Velger du breddeidrett er du innom en rekke ulike aktiviteter i løpet av året. Mye av alt som er gøy!!

Aktiviteten varierer med sesongen, vi jobber i bolker hvor vi fordyper oss i de ulike idrettene og aktivitetene. Vi er innom alt fra tradisjonelle ballspill som innebandy, basket, fotball, håndball og beachvolley til andre aktiviteter som spinning, svømming, orientering, frisbee og badminton.

I tillegg står basistrening, utholdenhet og styrke sentralt i undervisningen. 
Breddeidrett er for deg som liker å være i aktivitet, som vil prøve noe nytt, lære mer og fordype deg i ulike idretter og andre fysiske aktiviteter.

Velger du breddeidrett i vg1 studiespesialisering, får du 2 timer i uken med idrettsfag i tillegg til 2 timer kroppsøving.
Velger du breddeidrett i vg2 og/eller vg3 studiespesialisering, får du 5 timer i uken.

 

 

E-sport

Vi tilbyr E-sport som et 5-timers valgfritt programmfag i vg1 og vg2. Les mer i eget nyhetsoppslag om E-sport

 

Vg2 og Vg3

Andre- og tredjeåret må du velge to programfag fra eget utdanningsprogram (realfag eller språk/samfunnsfag), og ett valgfritt programfag. Det sistnevnte kan du velge fra andre programområder. Idrett eller fag gjennom nettskolen kan være et alternativ til de tradisjonelle fagene om du ønsker det.

  Fag Vg1  Vg2  Vg3 
FELLESFAG Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3  
Engelsk 5    
2.fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk)
5 t. i vg3 for de som ikke har fremmedspråk fra før
4 4 (5)
Kroppsøving 2 2  2
Naturfag 5    
Geografi 2    
Samfunnsfag 3    
Historie   2  4
Religion og etikk      3
Samlet timetall fellesfag 30 15 15

PROGRAMFAG

 

1. Realfag: Matematikk, fysikk, kjemi og ev. biologi hvis nok interesse.
eller
2. Språk og samfunnsfag: engelsk1, sosiologi/sosialantropologi, psykologi, politikk og menneskerettigheter

  10 10
VALGFRITT PROGRAMFAG 2.fremmedspråk nivå III, tysk, spansk, fransk(nettbasert)     5
- Psykologi   5 5
- Andre fag i regi av fylkeskommunens nettskole.   5 5
- Breddeidrett 2 3 (5) 5
 

 

Samlet timetall for programfag på tre år

30Oversikten viser 45-minutters timer pr. uke.

Du må velge fire obligatoriske og to valgfrie programfag over to år.

Breddeidrett (2 timer) kan tas som valgfritt programfag allerede på Vg1.

 

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

 

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Biologi er ett av mange realfag du kan velge

  Matproduksjon, antibiotikaresistens, vaksiner, sårbare økosystemer, folkehelse, bioteknologi… Utfordringene er mange, og en forståelse av dem er nært knyttet til kunnskap i biologi. Enten du skal jobbe med noen av disse problemstillingene, eller om du skal delta i samfunnet og være med og ta valg som påvirker vår felles framtid, vil slik kunnskap gi deg et godt grunnlag for både videre utdanning, og ikke minst for å ta begrunnede valg. 

  I biologi 1 lærer vi mye anatomi og fysiologi, både hos mennesker, andre dyregrupper og planter. Sykdom og immunforsvar er også et sentralt tema i faget. Vi gjennomfører et større feltarbeid og knytter det til økologiske systemer, utvikling av livet på jorda, artskunnskap og systematikk. 

  I biologi 2 jobber vi med økologi og evolusjon. Også her gjennomfører vi et større feltarbeid. Det skal også leveres en objektsamling. Videre foregår mye av faget inne i cellene, med forståelse av de biologiske prosessene som celleånding, fotosyntese og celledeling. I biologi 2 lærer vi også om arv og miljø, samt bioteknologi og genteknologi. 

  Undervisningen er variert, med mange praktiske innslag. Det legges stor vekt på elevdeltagelse og diskusjon. Begge fagene er avsluttende etter et år, med mulig muntlig/praktisk eksamen. I biologi 2 kan du også trekkes ut til sentralgitt skriftlig eksamen.

  Fysikk

  Programfaget Fysikk er på mange vis en videreføring av fellesfaget naturfag. Fysikk handler om å forstå naturen, fenomener og teknologi. Gjennom eksperiment, observasjoner og teori jobber vi med å beskrive grunnleggende prinsipper og naturlover. Med fysikk kan du ikke bare forutsi om noe kommer til å falle, du lærer også å forutsi hvor fort det kommer til å falle og du kan forklare hvorfor det falt.

  I fysikk jobber vi mye med forsøk og eksperimenter. Vi lager forenklede modeller av fenomener og bruker disse til å vise hvordan naturen er bygd opp. Fysikkfaget bruker mye matematikk. Matematikken er språket som knytter observasjonene opp mot naturlovene. Man får brukt matematikken til å beskrive naturen, noe som gjør både naturen og matematikken mer forståelig.

  Fysikk er et grunnleggende fag innenfor vitenskap og teknologi. I faget lærer man om den vitenskapelige metoden. Hvordan kan vi være sikre på hva vi vet? Hvordan har vi utviklet teknologien og kunnskapen vi har? Hvor går verden fremover? Fysikkfaget gir økt innsikt i slike emner, og er et viktig grunnlag for å forstå og delta i et stadig mer teknologisk samfunn.

  Faget fysikk består av to programfag, fysikk 1 og fysikk 2. Fysikk 2 bygger på fysikk 1.

  I begge fagene jobber vi med mekanikk. Det handler om å bruke grunnleggende fysikklover til å beskrive bevegelse, energi og elektrisitet. Vi bruker moderne fysikk for å forklare hvordan naturen er bygd opp. Her beveger vi oss fra de minste elementærpartiklene til de største galaksene så vi kan trygt si fysikken har et bredt perspektiv. I tillegg lærer vi om fysiske prinsipper som ligger til grunn for den moderne teknologien vi omgir oss med.

  Fremtidens verden blir stadig mer teknologisk, ønsker du å forstå verden og være med på å skape fremtiden er fysikk et fag som hjelper deg på veien.

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Andre år har du mange fag å velge blandt innen språk og samfunnsfag. Her har du info om noen av de:

  Hva er Politikk og menneskerettigheter? Passer det for deg?

  Politikk og menneskerettigheter er faget for deg som har lyst til å lære mer om hvordan det norske og det internasjonale samfunnet fungerer. Du lærer å analysere politiske prosesser i inn- og utland, og du vil oppleve at du forstår mer av verden rundt deg etter hver skoletime.

  Faget omhandler også maktforholdene i samfunnet, ikke bare i Norge, men også i verden, og hvordan enkeltmennesket kan påvirke ulike politiske beslutningsprosesser.

  Politikk og menneskerettigheter er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studere humanistiske fag, som for eksempel statsvitenskap, historie, journalistikk og medievitenskap.

  Hvorfor velge Politikk og menneskerettigheter?

  Politikk og menneskerettigheter er et aktualitetsfag. Det vil si at du trekker dagsaktuelle saker inn i timene. Elever og lærer analyserer sammen de politiske begivenhetene og diskuterer årsakene til blant annet maktendringene i samfunnet.

  Hvem har makt i Norge i dag? Hvorfor velger mange å la være å stemme ved valg? Hvor stor makt har mediene? Hvordan utøver USA sin makt i verden? Dette er noen få eksempler på problemstillinger du vil møte i faget. Liker du å diskutere og drøfte samfunnspolitiske problemstillinger, alt fra miljøsaker til utenrikspolitiske spørsmål, da er dette faget midt i blinken for deg. Politikk og menneskerettigheter er faget som ikke kan bli kjedelig!

  Faget består av følgende emner:
  Del 1, Politikk og demokrati
  Del 2, Politiske prosesser og institusjoner
  Del 3, Internasjonal politikk
  Del 4, Internasjonale arbeidsforhold og konflikter
  Del 5, Menneskerettigheter i politisk praksis

  Engelsk

  Programfagene engelsk 1 og engelsk 2 bygger på fellesfaget engelsk. Alle som sikter seg inn mot høyere utdanning vil ha nytte av disse programfagene, blant annet fordi svært mange lærebøker på høgskoler og universitet vil være på akademisk engelsk. Engelsk 1 har erstattet det tidligere faget internasjonal engelsk. Engelsk 2 bygger på engelsk 1 og vil erstatte samfunnsfaglig engelsk fra høsten 2022.

  Engelsk 1
  Ønsker du å videreutvikle dine språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig? Er du interessert i å lese og tolke skjønnlitteratur på engelsk? Synes du det høres interessant ut å lære om og reflektere over hvilken rolle det engelske språket har i internasjonal informasjons- og meningsutveksling? Dette er noe av det faget engelsk 1 fokuserer på.

  I tillegg får du lære om språklige varianter av engelsk og anledning til å reflektere over og analysere dagsaktuelle debatter fra engelsktalende land. Det gis dessuten rom for valgfrihet både når det gjelder valg av skjønnlitterære tekster og fordypning i faglitteratur. I løpet av skoleåret skal du for eksempel utforske og presentere minst ett selvvalgt emne knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap. Her er det med andre ord god anledning til å fordype seg i emner fra andre programfag, inkludert realfag, om du skulle ønske det.

  Kjerneelementer:
  • Kommunikasjon
  • Språklæring
  • Møte med engelskspråklige tekster

  Sosiologi og sosialantropologi (SAM3019)
  Har du noen gang lurt på hvorfor noen mennesker ender opp som kriminelle, hvorfor noen tyr til vold mot andre, hvorfor vi gifter oss, hvorfor vi får barn, og hvorfor folk i andre land har andre tradisjoner og verdier enn oss? Da kan dette være noe for deg. Dette er faget for deg som har lyst til å lære mer om de sosiale og kulturelle sammenhengene vi inngår i. Gjennom forskning, diskusjoner, observasjoner, gruppearbeid, utflukter og forelesninger vil du blant annet oppleve at du forstår mer av de sosiale relasjonene du selv er en del av, samtidig som du får mer kunnskap om samfunnet som en helhet.
  Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å fordype seg videre i fag som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, psykologi, statsvitenskap og historie.

  Faget består av følgende emner:
  Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
  Kulturforståelse
  Sosialisering
  Produksjon og arbeid
  Fordeling av goder

  Psykologi


  Psykologi er et fag som handler om deg og meg, altså om mennesket, og forholdene oss mennesker imellom. Timene vil i stor grad dreie seg om forhold som du selv vil kjenne deg igjen i. Du vil med stor sannsynligvis få større forståelse av hvorfor du har blitt slik du er, og kanskje får du noen tanker om hvorfor folk du kjenner reagerer slik de gjør. Gjennom drøftinger i klassen, video, besøk fra fagfolk som arbeider i fagfeltet, utflukter til ulike instanser og deltagelse på aktuelle forelesninger vil du få innsikt i et fagfelt som berører oss alle. Du vil eks. få kunnskaper om sosial kompetanse, sammenhenger mellom arv og miljø, hvordan holdningene våre blir påvirket, kommunikasjon, hvordan vi lærer, ulike kriser og om psykiske vansker og lidelser. Vi har fokus på hvordan psykologisk kunnskap kan være til nytte for deg i hverdagen i ulike sammenhenger.
  Psykologi er et svært aktuelt fag for alle elever, fordi det i så stor grad handler om bevissthet om hvordan du best mulig kan bli et selvstendig menneske og fungere godt sammen med andre. Faget er også spesielt nyttig for de elevene som skal arbeide direkte med mennesker i framtiden, som f.eks. innen utdanningssektoren eller helsesektoren.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no