Studiespesialisering

Alle studieforberedende utdanningsprogram fører fram til generell studiekompetanse og åpner dørene til de aller fleste studier ved høgskoler og universitet.

Udanningsprogrammet for studiespesialisering gir deg dessuten muligheter til å bygge opp en spesiell studiekompetanse slik enkelte studier forutsetter. 

Breddeidrett

Studiespesialisering innebærer mange teoretiske fag. Men allerede det første året kan du velge å ta et ekstra fag innen idrett,  drama. Dette kan erstatte ett av de obligatoriske fagene i vg2 eller vg3.
Velger du breddeidrett er du innom en rekke ulike aktiviteter i løpet av året. Mye av alt som er gøy!!

Aktiviteten varierer med sesongen, vi jobber i bolker hvor vi fordyper oss i de ulike idrettene og aktivitetene. Vi er innom alt fra tradisjonelle ballspill som innebandy, basket, fotball, håndball og beachvolley til andre aktiviteter som spinning, svømming, orientering, frisbee og badminton.

I tillegg står basistrening, utholdenhet og styrke sentralt i undervisningen. 
Breddeidrett er for deg som liker å være i aktivitet, som vil prøve noe nytt, lære mer og fordype deg i ulike idretter og andre fysiske aktiviteter.

Velger du breddeidrett i vg1 studiespesialisering, får du 2 timer i uken med idrettsfag i tillegg til 2 timer kroppsøving.
Velger du breddeidrett i vg2 og/eller  vg3 studiespesialisering, får du 5 timer i uken med 

Tett oppfølging

Siden Inderøy videregående er en liten skole med èn klasse på hvert trinn, er det små grupper i programfaga. Dermed har faglærerne gode forutsetninger for å hjelpe hver enkelt elev.

I matematikk- og fremmedspråktimene blir gruppene satt sammen på tvers av klasser. Du vil med andre ord bli kjent med elevene på de andre utdanningsprogrammene og du vil treffe elever fra hele Nord-Trøndelag.

Vg2 og Vg3

Andre- og tredjeåret må du velge to programfag fra eget utdanningsprogram (realfag eller språk/samfunnsfag), og ett valgfritt programfag. Det sistnevnte kan du velge fra andre programområder. Idrett, musikk, dans eller drama kan være et alternativ til de tradisjonelle fagene om du ønsker det.

  Fag Vg1  Vg2  Vg3 
FELLESFAG Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3  
Engelsk 5    
2.fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk)
5 t. i vg3 for de som ikke har fremmedspråk fra før
4 4 (5)
Kroppsøving 2 2  2
Naturfag 5    
Geografi 2    
Samfunnsfag 3    
Historie   2  4
Religion og etikk      3
Samlet timetall fellesfag 30 15 15

PROGRAMFAG

 

1. Realfag: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi
eller
2. Språk og samfunnsfag: Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, sosialkunnskap, sosiologi/sosialantropologi, psykologi

  10 10
VALGFRITT PROGRAMFAG        
- Psykologi   5 5
- 2.fremmedspråk nivå III, tysk, spansk eller fransk(nettbasert)     5
- Breddeidrett 2 3 (5) 5
 

 

Samlet timetall for programfag på tre år

30Oversikten viser 45-minutters timer pr. uke.

Du må velge fire obligatoriske og to valgfrie programfag over to år.

Breddeidrett (2 timer) kan tas som valgfritt programfag allerede på Vg1.

 

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no