PPT og sosialpedagogisk rådgiver

IMG_E0892.JPG

Hvem: Mette Foseid Brattgjerd

Hva: Rettleiing med faglige, personlige eller sosiale problem, så som vansker i oppfølging av undervisningen på grunn av sykdom, boforhold, økonomi etc. Hun har også nær kontakt med helsesøster og skolelege.

Hvor: Kontor i elevtjenesten på AKSET

Kontakt:
Epost: metbr@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 59 07 / 994 92 460

Sist oppdatert 10.04.2018