Velkommen til Inderøy Videregående Skole

Forside hjemmeside.jpg

Hva er Inderøy videregående skole?

Med ca 155 elever innen musikk, dans og drama er Inderøy videregående skole en av landets største skoler med dette tilbudet. I tillegg har skolen utdanningsprogram for studiespesialisering med programfag innen realfag og språkfag og dessuten helse- og oppvekstfag med kulturfag. Skoleåret er fullt av aktiviteter og opplevelser som gjør skoletida annerledes.

Velger du studiespesialisering har vi et bredt utvalg av programfag. I tillegg til de tradisjonelle fagene tilbys også idrettmusikk, dans eller drama som programfag.

Totalt er det, i 2021, ca 190 elever her, fordelt på disse klassene:
- Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3
- Musikk Vg1, Vg2 og Vg3
- Dans Vg1, Vg2 og Vg3
- Drama Vg1, Vg2 og Vg3
- Helse- og oppvekstfag Vg1


AKSET kultur- og skolesamfunn

I 2016 ble vi en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. AKSET kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli 2016 og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. 

 

Senteret inneholder fem kommunale virksomheter; Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus (som ble et kommunalt AS høsten 2016). Den sjette aktøren i AKSET er Inderøy videregående skole som er fylkeskommunal. Den samlede elevmassen er på om lag 730 og det er ca 150 ansatte. Med over 13 000m2 inneholder AKSET en fusjon av nye og renoverte bygninger. Det opprinnelige kulturhuset fra 1990, biblioteket fra 2003 og Inderøy videregående skole fra 2000 er blitt bygd sammen og oppgradert med nye fasiliteter og saler. Hovedbygningen rommer blant annet en Black Box, flere dansesaler, to idretts-/flerbrukshaller, en moderne kultursal, mange musikkrom/lydstudio av ulike størrelse og med variert utstyr, et romslig skolekjøkken, tre kunst- og håndverksrom, og en stor og lys kantine/kafé med en beliggenhet midt i AKSET. I dette lokalet finnes det også en egen scene der det foregår ulike konserter og fremføringer av artister, elever og ansatte.

Inderøy ungdomsskole flyttet inn i en ny fløy allerede sommeren 2015. Sakshaug barneskole overtok ungdomsskolens gamle lokaler - populært kalt "Elgen" - og flyttet ut av den gule skolebygningen på den andre siden av hovedveien. De nye lokalene er blitt renovert og utvidet med nye arealer for småskolen og SFO. Barneskolebygget er adskilt fra hoveddelen av AKSET med en skolegård i mellom. Uteområdene har blitt oppgradert, blant annet med en ny skatebowl. 

Kulturskolen, som tidligere har brukt rom i det gamle kulturhuset, har nå fått tilgang til flere fasiliteter til undervisningen og formidling i sambruk med de andre aktørene i AKSET. Inderøy bibliotek har også fått en sentral plassering med en nærhet til elever og ansatte som anses som verdifull. Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek; folkebibliotek og skolebibliotek for de tre skolene og blir en mangfoldig arena der ulike alders- og brukergrupper møtes.