Hybler

Trenger du hybel?

Hybelliste aug19.doc

Gode råd for dem som bor på hybel 

Utarbeidet i et samarbeid mellom skole og hybelverter.
• Utleier plikter å holde boligen i forskriftsmessig stand.
• Boligen leies ut rengjort. Leietaker forlater boligen rengjort.
• Om bilder, plakater o.l. henges opp skal dette enten henges fra taklist eller festes med lett fjernbar festemasse. Det skal ikke nyttes spiker /stifter i vegger.
• Boligen skal være rengjort og søppel skal bringes kildesortert ut i riktig søppeldunk til hver helg/ferie.
• Framleie er ikke tillatt.
• Overnattingsgjester aksepteres ikke (Jfr. brannforskrifter)
• Skader på bolig eller inventar meldes utleier umiddelbart.
• Leietaker plikter å sørge for at boligen er i samme stand ved utflytting som ved innflytting, dog med fradrag for alminnelig slitasje.
• Røyking er IKKE tillatt.
• Leietaker plikter å opptre hensynsfullt overfor øvrige leietakere.
• På ukedager skal det være ro og fritt for besøk kl. 2300.
• Alkohol tillates ikke brukt.
• Bruk av narkotiske- og andre ulovlige stoffer i boligen vil bli meldt politiet. Foresatte og skole informeres.

 

Sist oppdatert 06.08.2019