NYHET - E-sport!

Fra høsten 2022 tilbyr Inderøy videregående skole e-sport som et valgfritt programfag for våre elever som går studiespesialisering (ST). Faget tilbys som et 5-timers valgfritt programfag i vg1 og vg2. Elever som velger e-sport vil allerede etter vg1 være ferdig med ett av to valgfrie programfag de må ha.

Mer om e-sport:

E-sport blir er et åpent tilbud for alle som velger ST, enten du bare synes det er morsomt og givende å game, eller du har ambisjoner og tenker å delta innen turneringer på et høyt nivå. Uansett: e-sport er en utdanning med egen læreplan innen toppidrett. Det betyr at faget blir stående på vitnemålet med karakter på lik linje med andre fag.

E-sport er en samlebetegnelse på ulike former for konkurranser innen dataspill, og er en sport i stor framgang med tanke på antall utøvere og oppmerksomhet. E-sport har i løpet av få år blitt en av verdens største idrettsgrener, og det antas at det i dag er omtrent 170 millioner som utøver sporten. Det finnes en rekke spill å konkurrere i, som Leage of Legends, Counter Strike, Fortnite, Fifa, mm.

Gaming og e-sport har fått økende legitimitet i samfunnet med tanke på kompetansen utøvere opparbeider seg i kraft av interessen, læringen og erfaringen.  Mange ser nå at gamere får en relevant og nyttig kompetanse fordi spillerfaring har overføringsverdi til mange oppgaver i dagens og framtidens arbeidsliv. Eksempelvis finnes det i dag rekrutteringsbedrifter som anerkjenner denne kompetansen gjennom at spillerfaring registreres på CV til arbeidssøkere.

Med spillerfaring ser vi ofte at det nevnes kompetanse og ferdigheter innen:

-          problemløsning                - kreativitet                                        - logikk

-          samarbeid                          - språk/kommunikasjon                - koordinasjon

-          systematisering                               - reaksjonsevne                                - strategi/taktikk

Disse kompetansene er relevant i forhold til de kompetanser nasjonale og internasjonale vurderinger tilsier det vil være behov for i framtidens arbeidsliv. Dette kunnskapsgrunngrunnlaget peker mot prosjekter som går under betegnelsen 21st Century Skills eller Key Competences. Her finner vi bl.a. at i framtidens skole er det/vil det være behov for å utvikle elevers evne innen:

-          kritisk tenkning                                - problemløsning             - informasjonskompetanse

-          kommunikasjonsferdigheter      - utholdenhet                   - samarbeid

-          kreativitet                                          -teknologiferdigheter/digital kompetanse          

 

Hos oss kommer det ikke ene alene til å handle om gaming i 5 timer ekstra i uka. Faget omfatter trening, holdning, utøvelse, søvn og kosthold. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal utvikles gjennom både teori og praksis. Her gis mulighet til å etablere en bevissthet om eget ståsted, og det å tenke som andre utøvere innen idrett og kultur.

Faget:

E-sport (toppidrett) handler om systematisk og målrettet trening som skal bidra til å øke elevenes bevissthet rundt egen utvikling. Elevene skal få mulighet til å lære om, forstå og utvikle forhold som har betydning for en konkurranseutøver. Dette innebærer at elevene skal tilegne seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som påvirker evnen til å tenke langsiktig, bevare motivasjonen og mestre idrettshverdagen over tid.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vise og utvikle ferdigheter i idretten og gjennomføre systematisk og målrettet trening
 • dokumentere og evaluere en valgt treningsperiode
 • kjenne til ulike treningsformer, metoder, tester og øvelser som er relevant for ferdighetsutvikling i idretten og kunne bruke disse for å utvikle sin egen ferdighet
 • gjennomføre basistrening og skadeforebyggende tiltak  som gir grunnlag for økt treningsbelastning
 • forstå forholdet mellom totalbelastning og restitusjon
 • beskrive mentale forberedelser til trening og konkurranse
 • bruke lyst- og lekbetonte oppvarmingsøvelser, aktiviteter, treningsformer og konkurranser for å stimulere til økt motivasjon
 • vise god samhandling og respektfull treningsatferd som bidrar til aktivitetsglede og et godt lærings- og utviklingsmiljø

 Gjeldende læreplan for E-sport er IDR3013 – Toppidrett 1.

Tilhørende læreplan er toppidrett IDR05-02

Bakgrunn:

Inderøy videregående skole har de siste 3-4 årene diskutert mulighetene for nye aktuelle tilbud ved skolen. I et strategisk perspektiv for skolen, ungdoms- og oppvekstmiljøet i kommunen, kulturbygging og samarbeid med andre aktører, har vi hatt et ønske om E-sport.

Det er flere andre aktører og interessenter i kommunen som etter hvert har kommet på banen i forhold til E-sport. Internettkafèen e@ - (ungdomsklubb), Inderøy Røde Kors– ungdom, og ungdomsmedarbeider i Inderøykirken har arbeidet med konkret etablering av gaming-lokaler og Inderøy spillklubb. Spillklubben er tenkt å fungere som møteplass for ungdom i kommunen.

Sett i lys av skolens utviklingsbehov, rekrutteringsbehov, diskusjonen om «fritt skolevalg», kommunens tidligere interesse og innspill, AKSET kultur- og skolesamfunn, og oppvekstmiljøet i Inderøy kommune, har vi vurdert at E-sport er en meget interessant framtidssatsing. Skolen og fylket kan bidra og ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Inderøy.

Vi mener det er flere ting som tilsier at Inderøy videregående skole kan være en god skole for å tilby E-sport til ungdommer i norddelen av fylket. Vi er etablert i AKSET kultur- og skolesamfunn der vi samarbeider tett med Inderøy kulturhus om kulturell og teknologisk infrastruktur. Det gjelder rom og utstyr, åpningstider og kompetanse innen lyd og lys. I tillegg har kulturhuset arrangementserfaring og kanaler for markedsføring.

AKSET rommer fasiliteter som stor kultursal med amfi, black box, tre saler hvorav èn med amfi, stor og liten idrettshall, kantine/kafè og skolekjøkken. Dette kommer godt med i forbindelse med arrangering av konkurranser og turneringer som kan trekke mange mennesker som deltar eller er publikum.

Vårt tette samarbeid med Inderøy kommune kan altså gjøre E-sport til noe større enn et «skolefag» ved Inderøy videregående. Gjennom etableringen av AKSET skole- og kultursamfunn, der fylkeskommune og kommune har inngått et forpliktende samarbeid, arbeider Inderøy vg skole hver dag sammen med grunnskole, kulturskole, bibliotek og kulturhus med å utvikle et kultur- og skolesenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner. I målbildet står det følgende:

 • · Her gis rom for undring, begeistring og samspill!
 • · Her møtes barn, unge og voksne til opplevelser, utvikling og læring!
 • · Her bygger vi vennskap for livet!

AKSET kultur- og skolesamfunn ble etablert i 2016, og består av seks ulike kulturelle og pedagogiske virksomheter. Dette er unikt i norsk sammenheng fordi vi rommer hele det 13-årige skoleløpet. Skole og kultur er vegg i vegg (eller rettere sagt; uten vegger), og samarbeidet er tett mellom de ulike enhetene i AKSET. Samlokaliseringen gir dermed rom for undring og begeistring både for barn og voksne, og vi håper at E-sport kan forsterke begeistringen og mulighetene vi allerede har.

Norges E-sportforbund skriver i sine statutter følgende: «NEFs formål er å jobbe for at e-sport får gode kår både blant barn og unge gjennom skoler og klubber, samt en profesjonalisering av idretten på høyt nivå». Disse gode kårene ser vi at vi kan gi, og vår situasjon i AKSET kan involvere både oss selv og grunnskoleelever i skoletid, og klubber i fritid.