Velkommen tilbake

LVGS.jpg

Skolen åpner, men det blir ikke helt som før. Følg med på skolens kanaler for informasjon. Vi gleder oss til å se dere alle igjen. Se under for informasjon om oppstarten og viktige påminnelser fra kommuneoverlegen.

Nå skal samfunnet og skolene gradvis åpne opp mer og mer. Levanger videregående skole starter nå på mandag med å gjennomføre planleggingsdag. Det er mye som må forberedes, slik at vi holder oss innenfor de retningslinjene som er vedtatt. Mer detaljert informasjon vil komme nærmere oppstart. 

Vi starter opp som følger:

Alle elevene på VG1 (ST og YF) starter kl 08.05 tirsdag 12.mai

Alle elevene på VG2 ST starter onsdag 13.mai.

VG2 og VG3 YF kommer på skolen tirsdag 12.mai

VG3 ST/MK/PB har første oppmøte på skolen i løpet av uke 20 etter egen plan.   

Ansatte har planleggingsdag mandag 11.mai

Viktig info fra kommuneoverlegen

Hold deg hjemme ved sykdom

Alle elever eller ansatte som har luftveissymptomer eller på annen måte føler seg syk, skal være hjemme til de har vært helt symptomfrie i 24 timer. Dette er en generell regel alle må overholde.

Testing Covid-19

Om ansatte eller elever får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpust, skal de se an hjemme i to døgn i første omgang. Om de er friske etter to døgn, kan de tilbake på jobb/skole når de har vært helt symptomfrie i 24 timer.

Om de fremdeles har symptomer to døgn etter symptomstart, skal legevakt kontaktes på tlf 116117 for å avtale tidspunkt for testing. Man trenger ikke kontakte fastlege for vurdering med mindre man føler seg så syk at man trenger akutt helsehjelp.

Unntak:

Er man over 65 år eller voksen med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon m.m.) skal en kontakte 116117 samme dag som en blir syk for å avtale testing.

Svar på test

Ved positiv test (påvist smitte) blir du kontaktet av kommuneoverlege og smittesporing igangsettes.

Ved negativ test (ikke smitte) får du svar fra din fastlege når svar foreligger. Dette kan ta noen dager. Du skal være helt symptomfri i 24 timer før du går tilbake til skole/jobb, selv om test er negativ.

NB:

Alle som testes for Covid-19 er å anse som mistenkt smittetilfelle fra testing er bestemt og skal være isolert i eget hjem til negativt prøvesvar foreligger. Mer om isolasjon her.

Alle i samme husstand som vedkommende er i karantene til negativt svar foreligger. Mer om karantene her.

Mvh

Tommy Aune Rehn

Kommuneoverlege Levanger