Velkommen til skolestart!

Katta header bilde 2.jpg

Velkommen som elev ved Trondheim Katedralskole skoleåret 20/21. Skolen starter igjen mandag 17. august. Informasjon og lenker til fagvalg finner du her.

HILSEN FRA REKTOR TIL ALLE Vg1-ELEVER

 

  • Lenke til fagvalgsskjema for elever på Vg1 STUDIESPESIALISERING (ST) - Vg1 STUDIESPESIALISERING INTERNASJONAL KLASSE (ST INT) -  Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON (MK): FAGVALG ST/ST INT/MK
  • Lenke til fagvalgsskjema for elever på Vg1 MUSIKK, DANS og DRAMA (MD): FAGVALG MD

 

OPPDATERT INFORMASJON om oppmøte ved skolestart 17. august (oppdatert 06.08.)

Alle våre Vg1 elever får SMS med info om oppmøtetid og hvilken klasse de tilhører.

OPPMØTE FOR Vg1-ELEVER

OPPMØTE FOR Vg2-ELEVER OG Vg3-ELEVER

OPPMØTE FOR ELEVER VED AVDELING SCHØNING

 

For alle elever ved katedralskolen: Skolebøker vil elevene få låne på skolebiblioteket gjennom låneordningen.

Nyttige lenker:

Digitale skolebevis

Skoleskyss

Datamaskin til bruk på skolen

Lånekassen - stipend og lån 

På hjemmesiden finner du mye nyttig informasjon som du kan kikke på i ro og mak. Besøk også gjerne Katta på Instagram og Katta på Facebook.

Våre utdanningsprogram:

 

Foreldresamarbeid

Kontaktlærer er den nærmeste kontaktpersonen på skolen for både elev og foresatte. Her kan dere søke råd i saker som har med skolegangen å gjøre.

Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmet og inviterer til foreldremøter for Vg1 i løpet av uke 36 og 37, og for Vg2 i løpet av uke 38. Invitasjonene legges ut her ved skolestart.

 

Koronahensyn

Vi minner alle på de hensyn hver og en av oss må ta i forhold til koronaviruset. Vi ønsker at våre elever og ansatte skal føle seg trygge på skolen.

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. Man skal holde seg hjemme til man er symptomfrie.
  • God hygiene med håndvask og spriting er nødvendig. Skolen har forsterket renhold.
  • Unngå fysisk kontakt i størst mulig grad (håndhilsning og klemming).
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen, men utenom dette forsøker vi alle å unngå trengsel og store samlinger.