Karrieredagene

Alle elever i 10. klasse får tilbud om å bli kjent med videregående skole via karrieredagene. Elever og foresatte deltar på et informasjonsmøte på kveldstid der temaet er videregående opplæring og de muligheter som finnes. Det er fagenheten i fylket som er ansvarlig for informasjonsmøtet. Informasjonen er lik for alle.

Som en del av karrieredagene skal elevene i 10. klasse fordeles på yrkefaglige- og studieforberedende program. Ved Trondheim Katedralskole tar vi imot elever på hospitering, og elever og foresatte på Åpen skole. Hospitering vil si at elevene får et innblikk i et bestemt programområde m/omvisning og ulike programposter. Hos oss kan elevene hospitere på studiespesialisering, musikk, dans og drama eller medier og kommunikasjon. Under Åpen skole åpner vi dørene også for foresatte. Da kan man møte lærere, rådgivere og elever, bli enda bedre kjent med innhold og arbeidsmåter innenfor de ulike programområdene, samt oppleve noe av Kattas sjel og inkluderende elevmiljø.

Sist oppdatert 19.04.2018